Automatická kresba

Jméno a datum narození nás naladí na člověka, který potřebuje nasměrovat na své cestě. Můžeme se ptát na zdraví, kdy se vykreslí oslabená a nemocná místa v těle a celé bytosti jako celku, disharmonie v oblasti čaker. Velmi efektivní je vykreslování konkrétních situací a výběrů. Nejvhodnější čas ke koupi domu, určení lokality k bydlení, zda v práci zůstat, či odejít...

Podíváme za oponu partnerských a mezilidských vztahů, kde je naděje na novou lásku, nebo kde již láska vyhasla a je třeba posunout se dál. Mohu objasnit a rozkrýt mnohá nedorozumění, kdy žijeme v domněnkách a máme nasazené masky. Ze strachu, z lítosti, prospěchářství či strachu ze samoty. Pokud člověk řekne ano pravdě a svému srdci, všechny ty železné obruče v našem životě mohou popadat a my zase roztáhneme svá křídla a můžeme letět.

Jmenuji se automatická kresba a i přes svůj nevýrazný název, jsem velmi barevná a pestrá. Umím se dostat do hlubokých vod minulosti, nebo předat láskyplný vzkaz od našeho Vyššího já z blízké budoucnosti. Spolu se svou průvodkyní Saxanou tvoříme harmonický pár, který se k sobě báječně hodí a doplňuje.

K naší vzájemné spolupráci potřebujeme velkou dávku intuice, tužku, pastelky a schopnost zachytit, zapsat, nakreslit slova či obraz, který je poselstvím z Vyšších sfér, chcete-li od andělů, Boha či Vesmíru.

Božské načasování je součást celého vesmíru. Dostáváme vždy takové informace a sdělení, které tady a teď jsme schopni zpracovat. Je nám dána možnost volby, směru, pomoci, ale rozhodnutí je v našich rukách.