Saxana výklad karet


Milí přátelé,

srdečně vás vítám a velice si vážím vaši přízně. Každý člověk čas od času dojde na rozcestí, kdy je třeba nadhledu a nasměrování. 

Není důležité vědět co bude za 10 či 100 let, ale jak naložit s přítomným okamžikem, co brání prožívat skutečné tady a teď.

Věřte, že cesta srdce je jen jedna. Nebývá vždy jednoduchá, jediná však pravdivá...

O bolesti

Je možné, že někteří z vás prožívají bolest. Fyzickou, či duševní. Máte jizvu, jizvy na svém těle či duši. Vězte, že tato bolest je požehnání. Někdy není cílem, aby bolest hned zmizela a bylo jako mávnutím proutku vše pryč. S  bolestí jdou ruku v ruce mnohá poznání, aha efekty, přijetí, odpuštění. Bolest nás skrze sebe sama vede do hlubších a hlubokých vrstev, kam bychom se normálně nepodívali. Spojují se často neuvěřitelné střípky pochopení a uvědomění napříč časem. Otevřete se vědomému opečovávání svých jizev. Ať jsou jakkoliv staré. Nyní je čas. Věnujte jim láskyplnou péči, kterou si zaslouží. Podívejte se vědomě na svou jizvu - bolest. Je to samostatná živá bytost. Navažte s ní spojení, dotýkejte se jí, dýchejte, plačte. V tom moři slz a emocí je síla léčení. Propusťte své strachy, negativní vzorce o sobě, které jste přijali za vlastní a vykročte. 

Využijte na své cestě, veškeré pro vás přijatelné postupy a metody, každý krůček, jako schod po schodu ke svému uzdravení a harmonii. 

S láskou 

Saxana